Home » » TATA CARA DAN BACAAN SHOLAT DAN ARTINYA

TATA CARA DAN BACAAN SHOLAT DAN ARTINYA

Assalamualaikum wrwb

Karena ini postingan yang sangat bermanfaat dari postingan sahabat blog jadi lewat blog ini saya sharing lagi semoga bermanfaat bagi yang membaca nya

Niat

Usahllii fardhash shubhi raka’aatim mustaqbilal qiblati adaan-an [makmuuman / imaaman] lillaahi ta’aalaa
{ Saya sengaja shalat Subuh dua rakaat menghadap kiblat pada waktunya (menjadi makmum / imam) karena Allah semata.} Takbiratul Ihram

Allahu Akbar

{ Allah Maha Besar }Doa Iftitah 1 
(Boleh dibaca salah satu)

Allaahu Akbaru Kabiiraa Wal Hamdu Lillaahi Katsiiraa Wasubhaanallaahi Bukrataw Waashiilaa.

{ Allah Maha Besar, Maha Sempurna Kebesaran-Nya. Segala Puji Bagi Allah, Pujian Yang Sebanyak-Banyaknya. Dan Maha Suci Allah Sepanjang Pagi Dan Petang.}


Innii Wajjahtu Wajhiya Lilladzii Fatharas Samaawaati Wal Ardha Haniifam Muslimaw Wamaa Ana Minal Musyrikiin.
{ Kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.}
Inna Shalaatii Wanusukii Wamahyaaya Wamamaatii Lillaahirabbil ‘Aalamiin.
{ Sesungguhnya sahalatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk allah, penguasa alam semesta.}
Laa Syariika Lahuu Wa Bidzaalika Umirtu Wa Ana Minal Muslimiin.
{ tidak ada sekutu bagi-nya dan dengan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang islam.}

Doa Iftitah 2

Allahhuma baa’id baynii wa bayna khathaa yaa ya kamaa baa’ad ta baynal masyriqi wal maghrib.
{ Ya Allah,jauhkanlah diriki dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dari Barat.}


 Allahumma naqqinii min khathaa yaa ya kamaa yunaqqatstsawbul abyadhdhu minaddanas, 

{ Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran.} 


Allahummaghsilnii min khathaa yaa ya bil maa I watstsalji wal barad.

{ Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun.}


Surat Al Fatihah


BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.


{ Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang }Al Hamdu Lillaahi Rabbil ‘Aalamiin.
{ Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.}
Arrahmaanir Rahiim.
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Maalikiyaumiddiin.
{ Penguasa Hari Pembalasan.}
Iyyaaka Na’budu Waiyyaaka Nasta’iinu.
{ Hanya Kepada-Mu Lah Aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu Lah Aku Memohon Pertolongan.}
Ihdinash Shiraathal Mustaqiim.
{ Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus.}
Shiraathal Ladziina An’amta ‘Alaihim Ghairil Maghdhuubi ‘Alaihim Waladhdhaalliin. Aamiin.
{ Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat.}
Ruku'

Subhaana Rabbiyal ‘Adziimi Wa Bihamdih. – 3 X

{ Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.}I'tidal

Sami’allaahu Liman Hamidah.

{ Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang Memuji-Nya ( Dan Membalasnya ).}

Rabbanaa Lakal Hamdu Mil’us Samaawati Wa Mil ‘Ulardhi Wa Mil ‘Umaasyi’ta Min Syai’in Ba’du.
{ Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu Lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya.} Doa Qunut


Allah humah dini fiman hadait.
{ Tuhanku, pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau pimpin }
Wa'a fini fiman 'afait.
{ Dan afiatkanlah aku bersama orang yang telah Engkau beri }
Watawallani fiman tawalait.
{ Dan peliharalah aku seperti orang yang telah Engkau pelihara }
Wabarikli fimaa a'tait.
{ Dan anugerahilah aku seperti orang yang telah Engkau anugerahi }
Waqinii syarramaa qadzait.
{ Dan lindungilah aku dari perkara yang telah Engkau qadhakkan }
Fainnaka taqdhi wala yuqdha 'alait.
{ Karena Engkau yang menghukum bukan Engkau yang dihukum }
Wainnahu layadziluman walait. Walaa ya'izzuman 'adait.
{ Tidaklah. hina orang yang telah Engkau muliakan. Tidaklah mulia orang yang telah Engkau hinakan }
Tabaa rakta rabbana wata'alait.
{ Amat berkat Engkau hai Tuhan kami dan maha tinggi Engkau }
Falakalhamdu 'ala maaqadzait.
{ Maka bagiMu pujian atas apa yang telah Engkau hukumkan }
Astaghfiruka wa'atubu ilaik.
{ Ampunilah aku dan maafkanlah aku.}
Wasallallahu 'ala Saidina Muhammadinin nabiyil ummiyi waala aalihi wasahbihi wasalam.
{ Dan Allah limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada junjungan Nabi Muhammad yang ummiy dan keluarganya serta sahabatnya.}

Sujud
 Subhaana Rabbiyal A‘Laa Wa Bihamdih. – 3 X
{ Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya }
Duduk Diantara Dua Sujud

Rabbighfirlii Warhamnii Wajburnii Warfa’nii Warzuqnii Wahdinii Wa’aafinii Wa’fu ‘Annii.

{ Ya tuhanku ! Ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah ( kekurangan )-ku, angkatlah ( derajat )-ku, berilah aku rezki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan dan maafkanlah ( kesalahan )-ku.}

  
Sujud Kedua

Subhaana Rabbiyal A‘Laa Wa Bihamdih. – 3 X

{ Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya }

.

 Tahiyat Awal 
Attahiyyaatul Mubaarakaatush Shalawatuth Thayyibaatu Lillaah.

{ Segala Kehormatan, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah.}Assalaamu ‘Alaika Ayyuhan Nabiyyu Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
{ Semoga Keselamatan, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi.}
Assalaamu ‘Alainaa Wa ‘Alaa ‘Ibadadillaahish Shaalihiin.
{ Semoga Keselamatan ( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh.}
Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah. Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah.
{ Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah.}
Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad.
{ Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad } Tahiyat Akhir 
Attahiyyaatul Mubaarakaatush Shalawatuth Thayyibaatu Lillaah.

{ Segala Kehormatan, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah.}Assalaamu ‘Alaika Ayyuhan Nabiyyu Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
{ Semoga Keselamatan, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi.}
Assalaamu ‘Alainaa Wa ‘Alaa ‘Ibadadillaahish Shaalihiin.
{ Semoga Keselamatan ( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh.}
Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah. Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah.
{ Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah.}
Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad ( Tasyahud Awal )Wa ‘Alaa Aali Sayyidinaa Muhammad.
{ Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad.}
Kamaa Shallaitaa ‘Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa ‘Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim.
{ Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya.}
Wa Baarik ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa ‘Alaa Aali Sayyidinaa Muhammad.
{ Dan Limpahkanlah Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarganya.}
Kamaa Baarakta ‘Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa ‘Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim.
{ Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya.}
Fil ‘Aalamiina Innaka Hamiidummajiid. Yaa Muqallibal Quluub. Tsabbit Qalbii ‘Alaa Diinik.
{ Sungguh Di Alam Semesta Ini, Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia. Wahai Zat Yang Menggerakkan Hati. Tetapkanlah Hatiku Pada Agama-Mu.}Salam
As-salamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
{ Semoga keselamatan atasmu, serta rahmat Allah dan barokahNya }
 
 
Sumber Artikel: http://rizkarocks.blogspot.com/
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar