Home » » Wanggamu ( Wawancan Lampung )

Wanggamu ( Wawancan Lampung )

Indonesia Bhineka Tunggak Ika terdiri dari berbagai suku dan salah satu nya lampung.
Kali ini saya akan memperkenalkan Segata/Wawancan Lampung atau bisa juga di sebut pantun lampung dimana wawancan ini saya kutip dari berbagai sumber di antara nya dari group facebook HIMMAWALI WAY 5 himpunan muli mekhanai way lima namun grup ini tidak hanya di khusus kan bagi bujang atau gadis lampung grup ini hanyalah satu komunitas dimana kita bias berbagi dan bercanda dengan sahabat dan sharing apa pun di perbolehkan dengan syarat dan ketentuan tidak menyinggung prasaan sesama sahabat dan tidak melanggar undang undang porno garafi dan inilah kutipan wawancan lampung yang berhasil saya rangkung diantara nya dari salah satu anggota HIMMAWALI WAY 5 GROUP FACBOOK

Assalamualaikum puakhi…..!

Injuk panjak kuliak
kekhelok mu sai khaduu
wangga mu ngikhak ikhak
Mutuk jantung hati Quu

wangga mu ngikhak ikhak

mutuk jantung hati Qu
di wangga mu nyak mikhak
Di senyum nyak kakhu
lain salah ni badan
mula nyak sampai kheji
kambas kudan kanginan
Sina umpama dikhi
 
 Ku alau mak ke alau
ku pupuh mak kepupuh
ku hakhop uwai khilau
bng kikha khobok khunuh

ku sikham niku kumbang

sikham ne debi pagi
ngehakhop tekhang
siakh ne mata khanii

ki pagi ya bukakhang

debi khadu mak lagi
bunasib malang
hokhek di lambng bumi

Lampu lunik kanginan

sina misal umpama
badan mak kenantuan
sipa juga mak juga
 Ana Da weeeeeeeeh.....
 
Walaikum salam
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar